PRIA abiga soetab OÜ Green-Moto puude uuringuteks, mõõtmiseks, hoolduseks ning seisukorra parandamiseks vajalikud tööriistad.

Nendeks on

  • Rinntech’i poolt toodetud 3D tomograaf ja resistograaf

  • Nikoni kõrgusmõõdik

  • õhklabidas

  • ja tööks vajaliku riistvara (arvuti jms)

Tänu PRIA toetusele saab OÜ Green-Moto hakata pakkuma mitmekesist puude seisukorra uuringut ja hindamist maapiirkonnas, kui ka vajadusel linnas. Pakume seda üle Euroopa. Meie eesmärk on pakkuda puude hooldusteenust, mis hõlmaks parkides ja maapiirkondades asuvate vanade puude seisukorra parandamist. Tänu spetsiaalsetele tööriistadele saame ka pakkuda haljastuse rajamise järelvalvet, mis aitaks oluliselt tõsta töö kvaliteeti.

Mis on oodatav tulemus?

Puu uuringute ja analüüsiga soovime väärtustada kõiki puid, kuid eriti vanu puid. Tihti tekib olukord, kus inimesed arvavad, et puud on ohtlikud. Vastavate tööriistadega saamegi analüüsida, kas ja kui ohtlikud on mingid puud ja hinnata iga puu seisukorda.

Tihti peituvad probleemid ka mullapinnast allpool, näiteks keerdjuured, liiga sügav istutus, kinni tallatud pinnas jne. Kõik see pärsib puu kasvamist ning halvemal juhul võib see lõppeda puu hukuga. Istikute ja istutustöö hindamise ning kasvutingimuste parandamisega saame aidata kaasa, et puud ennast paremini tunneksid. Varakult avastatud probleemid säästavad nii aega, kui ka raha.

mis kõige tähtsam, tulemuseks on terved ja elujõulised puud.